☰ meni
Calculat.org

Računanje z odstotki

Kalkulatorji

Koliko je x % od številke y?

Primer

Koliko je 15 % od 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % od 168 je 25,2.

Kalkulator

 % od  je 
Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Koliko odstotkov je številka x od številke y?

Primer

Koliko odstotkov je 12 od osnove 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 od 86 je 14,0 %.

Kalkulator

 od  je 
Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Ocena

4,0/5 (26×)

X