☰ мени
Calculat.org

Израчун процената

Калкулатори

Колико је x % од броја y?

Пример

Колико је 15 % од броја 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % од броја 168 је 25,2.

Калкулатор

 % од броја  је 
Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Колико процената броја x представља број y?

Пример

Колики је проценат број 12 од броја 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 од 86 је 14,0 %.

Калкулатор

 од  је 
Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Оцена

5,0/5 (3×)

X