☰ meny
Calculat.org

Procenträkning

Kalkylatorer

Hur många är x % av en y-nummer?

Exempel

Hur många är 15 % från 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % av 168 är 25,2.

Kalkylator

 % av  är 
Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Hur många procent är ett x antal från en y-nummer?

Exempel

Hur många procent är 12 från 86 grunden?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 från 86 är 14,0 %.

Kalkylator

 från  är 
Avrunda till decimal

Beräkningsproceduren

Betyg

5,0/5 (1×)

X