☰ izvēlne
Calculat.org

Procentu aprēķināšana

Kalkulatori

Cik ir x % no skaitļa y?

Piemērs

Cik ir 15 % no 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

15 % no 168 ir 25,2.

Kalkulators

 % no  ir 
Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Cik procenti ir skaitlis x no skaitļa y?

Piemērs

Cik procenti ir 12 no pamata 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 no 86 ir 14,0 %.

Kalkulators

 no  ir 
Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Vērtējums

3,8/5 (10×)

X