☰ menú
Calculat.org

Càlcul de percentatges

Calculadores

Quan és l'x % del nombre y?

Exemple

Quan és el 15 % de 168?

$$ \begin{aligned} & 15\ \% = \frac{15}{100} \\ \\ & \frac{15}{100} \cdot 168 = 25,2 \end{aligned} $$

El 15 % de 168 és 25,2.

Calculadora

El  % de  és 
Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Quin percentatge és el nombre x del nombre y?

Exemple

Quin percentatge és 12 d'una base de 86?

$$ \begin{aligned} & \frac{12}{86} = 0,140 \\ \\ & 0,140 \cdot 100 \Rightarrow 14,0 \ \% \end{aligned} $$

12 de 86 és el 14,0 %.

Calculadora

 de  és el 
Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Puntuació

4,5/5 (23×)

X