☰ izvēlne
Calculat.org

Tilpuma mērvienību konvertēšana

Kalkulators

Ievadiet apjomu un izvēlieties mērvienības

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Metriskās mērvienības

kubikmilimetrs (mm³)

kubikcentimetrs (cm³)

kubikdecimetrs (dm³)

kubikmetrs (m³)

mililitrs (ml)

centilitrs (cl)

decilitrs (dl)

litrs (l)

hektolitrs (hl)

Britu mērvienības (“Imperial”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Amerikāņu mērvienības (šķidrumi – “U.S. wet”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Amerikāņu mērvienības (cietas vielas – “U.S. dry”)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Vērtējums

5,0/5 (1×)

X