Menu
Calculat.org

Prevody jednotiek objemu

Kalkulačka

Zadajte objem a zvoľte jednotky

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Metrické jednotky

milimeter kubický (mm³)

centimeter kubický (cm³)

decimeter kubický (dm³)

meter kubický (m³)

mililiter (ml)

centiliter (cl)

deciliter (dl)

liter (l)

hektoliter (hl)

Britské jednotky („Imperial“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Americké jednotky (tekutiny – „U.S. wet“)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Americké jednotky (pevné látky – „U.S. dry“)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (2×)