Menu
Calculat.org

Zamiana jednostek objętości

Kalkulator

Wpisz objętość i wybierz jednostki

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Jednostki metryczne

milimetr sześcienny (mm³)

centymetr sześcienny (cm³)

decymetr sześcienny (dm³)

metr sześcienny (m³)

mililitr (ml)

centylitr (cl)

decylitr (dl)

litr (l)

hektolitr (hl)

Jednostki brytyjskie („Imperial”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Jednostki amerykańskie (ciecze – „U.S. wet”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Jednostki amerykańskie (substancje stałe – „U.S. dry”)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Ocena

5,0/5 (1×)