☰ menú
Calculat.org

Conversió d'unitats de volum

Calculadora

Introdueix el volum i tria la unitat

Error

Arrodonir a decimal

Unitats mètriques

mil·límetre cúbic (mm³)

centímetre cúbic (cm³)

decímetre cúbic (dm³)

metre cúbic (m³)

mil·lilitre (mL)

centilitre (cL)

decilitre (dL)

litre (L)

hectolitre (hL)

Unitats britàniques («Imperial»)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Unitats estadounidenques (líquids – «U.S. wet»)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Unitats estadounidenques (sòlids – «U.S. dry»)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Puntuació

5,0/5 (1×)

X