☰ мени
Calculat.org

Конверзија мерних јединица запремине

Калкулатор

Унесите запремину и изаберите јединице

Грешка

Заокруглити на децималу

Метричке јединице

кубни милиметар (mm³)

кубни центиметар (cm³)

кубни дециметар (dm³)

кубни метар (m³)

милилитар (ml)

центилитар (cl)

децилитар (dl)

литар (l)

хектолитар (hl)

Британске јединице („Imperial”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Америчке јединице (течности – „U.S. wet”)

gill (gi)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

barrel (bl)

Америчке јединице (чврсте материје – „U.S. dry”)

pint (pt)

quart (qt)

gallon (gal)

peck (pk)

bushel (bsh)

quarter (qr)

Оцена

3,0/5 (2×)

X