☰ izbornik
Calculat.org

Pretvaranje jedinica energije

Kalkulator

Unesite energiju i odaberite jedinice

Greška

Zaokružite na decimalno mjesto

džul (J)

kilodžul (kJ)

megadžul (MJ)

gigadžul (GJ)

kalorija (cal)

kilokalorija (kcal)

kilovat-sat (kWh)

megavat-sat (MWh)

Ocjena

5,0/5 (1×)

X