☰ izbornik
Calculat.org

Pretvaranje jedinica tlaka

Kalkulator

Unesite tlak i odaberite jedinice

Greška

Zaokružite na decimalno mjesto

paskal (Pa)

hektopaskal (hPa)

kilopaskal (kPa)

megapaskal (MPa)

bar (bar)

standardna atmosfera (atm)

torr (mm Hg)

Ocjena

4,8/5 (6×)

X