☰ menú
Calculat.org

Conversió d'unitats d'energia

Calculadora

Introdueix l'energia i tria les unitats

Error

Arrodonir a decimal

joule (J)

kilojoule (kJ)

megajoule (MJ)

gigajoule (GJ)

caloria (cal)

quilocaloria (kcal)

quilowatt hora (kWh)

megawatt hora (MWh)

Puntuació

3,0/5 (2×)

X