Menu
Calculat.org

Prevody jednotiek energie

Kalkulačka

Zadajte energiu a zvoľte jednotky

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

joule (J)

kilojoule (kJ)

megajoule (MJ)

gigajoule (GJ)

kalória (cal)

kilokalória (kcal)

kilowatthodina (kWh)

megawatthodina (MWh)

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)