☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të energjisë

Makina llogaritëse

Jepni energjinë dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

xhul (J)

kiloxhul (kJ)

megaxhul (MJ)

gigaxhul (GJ)

kalori (cal)

kilokalori (kcal)

kilovat orë (kWh)

megavat orë (MWh)

Vlerësim

4,7/5 (3×)