☰ izbornik
Calculat.org

Površina i opseg paralelograma

paralelogram

paralelogram A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bstranica
d1,2dijagonale
havisina okomita na stranicu a
hbvisina okomita na stranicu b
α1,2 kut

Kalkulator

Odaberite jedinice

Unesite 3 vrijednosti

stranica

a =

stranica

b =

visina okomita na stranicu a

ha =

visina okomita na stranicu b

hb =

dijagonala

d1 =

dijagonala

d2 =

kut

α1 =

kut

α2 =

površina

P =

opseg

O =

Greška

Zaokružite na decimalno mjesto

Postupak izračuna

Formule

paralelogram

površina
$$ P = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
opseg
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
visina
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
kut
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
dijagonala
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Ocjena

3,8/5 (10×)

X