☰ izbornik
Calculat.org

Obujam i oplošje kocke

kocka

kocka a a a D d
abrid
Dprostorna dijagonala
dplošna dijagonala

Kalkulator

Odaberite jedinice

Unesite 1 vrijednost

brid

a =

prostorna dijagonala

D =

plošna dijagonala

d =

obujam

V =

oplošje

O =

površina baze

B =

površina pobočja

P =

Greška

Zaokružite na decimalno mjesto

Postupak izračuna

Formule

kocka

obujam
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
oplošje
$$ O = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
površina baze
$$ B = a^2 $$
površina pobočja
$$ P = 4 \cdot a^2 $$
prostorna dijagonala
$$ D = a\sqrt{3} $$
plošna dijagonala
$$ d = a\sqrt{2} $$

Ocjena

4,4/5 (22×)

X