☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësisë së presionit

Makina llogaritëse

Jepni presionin dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

paskal (Pa)

hektopaskal (hPa)

kilopaskal (kPa)

megapaskal (MPa)

bar (bar)

atmosfera normale (atm)

torr (mm Hg)

Vlerësim

3,5/5 (4×)