☰ meny
Calculat.org

Konversjon av trykkenheter

Kalkulator

Legg til trykket og velg enheter

Feil

Rund av til desimal

pascal (Pa)

hektopascal (hPa)

kilopascal (kPa)

megapascal (MPa)

bar (bar)

standardatmosfære (atm)

torr, millimeter kvikksølv (mm Hg)

Vurdering

5,0/5 (1×)

X