☰ menú
Calculat.org

Conversió de les unitats de pressió

Calculadora

Introdueix la pressió i selecciona les unitats

Error

Arrodonir a decimal

pascal (Pa)

hectopascal (hPa)

quilopascal (kPa)

megapascal (MPa)

bar (bar)

atmosfera estàndard (atm)

torr, mil·límetre de mercuri (mm Hg)

Puntuació

5,0/5 (1×)

X