☰ meny
Calculat.org

Konversjon av lengdeenheter

Kalkulator

Legg til lengden og velg enheter

Feil

Rund av til desimal

Metriske enheter

pikometer (pm)

nanometer (nm)

mikrometer (μm)

millimeter (mm)

centimeter (cm)

desimeter (dm)

meter (m)

kilometer (km)

Anglo-amerikanske enheter

tomme (in)

fot (ft)

yard (yd)

mile (mi)

league (lea)

Vurdering

5,0/5 (1×)

X