☰ menu
Calculat.org

Chuyển đổi các đơn vị đo chiều dài

Bảng tính

Hãy đưa ra chiều dài và chọn đơn vị

Lỗi

Làm tròn số thập phân

Đơn vị mét

picômét (pm)

nanômét (nm)

micrômét (μm)

milimét (mm)

xentimét (cm)

đêximét (dm)

mét (m)

kilômét (km)

Đơn vị Anh-Mỹ

inch (in)

foot (ft)

yard (yd)

dặm (mi)

league (lea)

Xếp hạng

3,8/5 (9×)

X