☰ meny
Calculat.org

Areal og omkrets av en rettvinklet trekant

rettvinklet trekant

rettvinklet trekant A B C a b c hc cb ca α β
a, bkatet
chypotenus
hchøyde
α, βvinkel

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 2 verdier

katet

a =

katet

b =

hypotenus

c =

vinkel

α =

vinkel

β =

høyde

hc =

areal

A =

omkrets

O =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

rettvinklet trekant

areal
$$ A = \frac{a b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
omkrets
$$ O = a + b + c $$
Pytagoras’ læresetning
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
høyde
$$ h_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
vinkel
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonometriske funksjoner
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ h_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Vurdering

4,1/5 (9×)

X