☰ meny
Calculat.org

Areal og omkrets av et parallellogram

parallellogram

parallellogram A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 ha hb
a, bside
d1,2diagonaler
hahøyde
hbhøyde
α1,2 vinkel

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 3 verdier

side

a =

side

b =

høyde

ha =

høyde

hb =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

vinkel

α1 =

vinkel

α2 =

areal

A =

omkrets

O =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

parallellogram

areal
$$ A = a\cdot h_a = b\cdot h_b $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
høyde
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
vinkel
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonal
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Vurdering

4,7/5 (3×)

X