☰ meny
Calculat.org

Volum og overflate av en regulær pyramide

pyramide

pyramide h ha s α1 α2 R r S V' a a
akant
hhøyde
hahøyde
ssidekant
α1,2vinkel
Rradius (omsirkel)
rradius (innsirkel)
Ssentrum
V'apex

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn antall sider

antall sider

n =

Skriv inn 2 verdier

kant

a =

høyde

h =

sidekant

s =

høyde

ha =

vinkel

α1 =

vinkel

α2 =

omsirkel (radius)

R =

innsirkel (radius)

r =

volum

V =

overflateareal

A =

grunnflateareal

G =

sideflateareal

S =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

pyramide

nantall sider
volum
$$ V = \frac{1}{3} G \cdot h $$
overflateareal
$$ A = G + S $$
grunnflateareal
$$ \begin{aligned} &G = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ G = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ G = a^2 \end{aligned} $$
sideflateareal
$$ S = \frac{n a h_a}{2} $$
sidekant
$$ \begin{aligned} s &= \frac{h}{\sin\alpha_1} \\ \\ s &= \sqrt{h^2 + R^2} \\ \\ s &= \sqrt{h_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
høyde
$$ \begin{aligned} h_a &= \frac{h}{\sin\alpha_2} \\ \\ h_a &= \sqrt{h^2 + r^2} \\ \\ h_a &= \sqrt{s^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
omsirkel (radius)
$$ \begin{aligned} &R = \frac{a}{2\cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ R = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ R = \frac{a}{\sqrt{2}} \end{aligned} $$
innsirkel (radius)
$$ \begin{aligned} &r = \frac{a}{2\cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r = \frac{\sqrt{3}}{6}a \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r = \frac{a}{2} \end{aligned} $$

Vurdering

5,0/5 (2×)

X