☰ meny
Calculat.org

Volum og overflate av en kjegle

kjegle

kjegle r d h s S V' O
rradius
ddiameter
hhøyde
ssidekant
Oomkrets
Ssentrum
V'apex

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 2 verdier

høyde

h =

sidekant

s =

radius

r =

diameter

d =

omkrets

O =

volum

V =

overflateareal

A =

grunnflateareal

G =

sideflateareal

S =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

kjegle

volum
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$
overflateareal
$$ \begin{aligned} A &= G + S \\ \\ A &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
grunnflateareal
$$ G =\pi r^2 $$
sideflateareal
$$ S = \pi r s $$
sidekant
$$ s = \sqrt{h^2 + r^2} $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
diameter
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Vurdering

5,0/5 (2×)

X