☰ menu
Calculat.org

Konvertimi i njësive të gjatësisë

Makina llogaritëse

Jepni gjatësinë dhe zgjidhni njësitë

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Njësi metrike

pikometri (pm)

nanometri (nm)

mikrometri (μm)

milimetri (mm)

centimetri (cm)

decimetri (dm)

metri (m)

kilometri (km)

Njësi Anglo-Amerikane

inç (in)

këmbë (ft)

jard (yd)

milje (mi)

league (lea)

Vlerësim

3,6/5 (5×)