☰ meny
Calculat.org

Areal og omkrets av et rektangel

rektangel

rektangel d d C R α β α 2 β 2 S A B C D a a b b
a, bside
ddiagonal
α, βvinkel
Comsirkel
Rradius (omsirkel)
Ssentrum

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 2 verdier

side

a =

side

b =

diagonal

d =

omsirkel (radius)

R =

vinkel

α =

vinkel

β =

areal

A =

omkrets

O =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

rektangel

areal
$$ A = a \cdot b $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot (a + b) $$
diagonal
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
omsirkel (radius)
$$ R = \frac{d}{2} $$
vinkel
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Vurdering

2,6/5 (7×)

X