☰ meny
Calculat.org

Areal og omkrets av en trekant

trekant

trekant A B C a b c ha hb hc α β γ A B C a b c ha hb hc α β γ
a, b, cside
hahøyde
hbhøyde
hchøyde
α, β, γvinkel

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 3 verdier

side

a =

side

b =

side

c =

vinkel

α =

vinkel

β =

vinkel

γ =

høyde

ha =

høyde

hb =

høyde

hc =

areal

A =

omkrets

O =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

trekant

areal
$$ A = \frac{a h_a}{2} = \frac{b h_b}{2} = \frac{c h_c}{2} $$
omkrets
$$ O = a + b + c $$
høyde
$$ \begin{aligned} h_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ h_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ h_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Vurdering

2,0/5 (4×)

X