☰ meny
Calculat.org

Areal og omkrets av en rombe

rombe

rombe c r d1 d2 S α1 α2 α1 α2 h A B C D a a a a
aside
d1,2diagonaler
hhøyde
α1,2vinkel
cinnsirkel
rradius (innsirkel)
Ssentrum

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 2 verdier

side

a =

høyde

h =

diagonal

d1 =

diagonal

d2 =

omsirkel (radius)

R =

vinkel

α1 =

vinkel

α2 =

areal

A =

omkrets

O =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

rombe

areal
$$ A = a \cdot h = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
omkrets
$$ O = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
høyde
$$ h = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonal
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
vinkel
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
innsirkel (radius)
$$ r = \frac{h}{2} $$

Vurdering

5,0/5 (1×)

X