☰ meny
Calculat.org

Volum og overflate av en sylinder

sylinder

sylinder r d h S S' O
rradius
ddiameter
Oomkrets
hhøyde
S, S'sentrum

Kalkulator

Velg måleenheter

Skriv inn 2 verdier

høyde

h =

radius

r =

diameter

d =

omkrets

O =

volum

V =

overflateareal

A =

grunnflateareal

G =

sideflateareal

S =

Feil

Rund av til desimal

Utregningsmetode

Formler

sylinder

volum
$$ V = \pi r^2 h $$
overflateareal
$$ \begin{aligned} A &= 2 \cdot G + S \\ \\ A &= 2 \cdot \pi r(r + h) \end{aligned} $$
grunnflateareal
$$ G = \pi r^2 $$
sideflateareal
$$ S = 2 \cdot \pi r h $$
omkrets
$$ O = 2 \cdot \pi r $$
diameter
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Vurdering

3,3/5 (4×)

X