☰ meni
Calculat.org

Tehtano povprečje

Kalkulator

xivrednost
piteža

Vnesite vrednosti za izračun povprečja

x1 = 
p1 = 
x2 = 
p2 = 
x3 = 
p3 = 
x4 = 
p4 = 
x5 = 
p5 = 
x6 = 
p6 = 
x7 = 
p7 = 
x8 = 
p8 = 
x9 = 
p9 = 
x10 = 
p10 = 
x11 = 
p11 = 
x12 = 
p12 = 
x13 = 
p13 = 
x14 = 
p14 = 
x15 = 
p15 = 
x16 = 
p16 = 
x17 = 
p17 = 
x18 = 
p18 = 
x19 = 
p19 = 
x20 = 
p20 = 
x21 = 
p21 = 
x22 = 
p22 = 
x23 = 
p23 = 
x24 = 
p24 = 
x25 = 
p25 = 
x26 = 
p26 = 
x27 = 
p27 = 
x28 = 
p28 = 
x29 = 
p29 = 
x30 = 
p30 = 
x31 = 
p31 = 
x32 = 
p32 = 
x33 = 
p33 = 
x34 = 
p34 = 
x35 = 
p35 = 
x36 = 
p36 = 
x37 = 
p37 = 
x38 = 
p38 = 
x39 = 
p39 = 
x40 = 
p40 = 
x41 = 
p41 = 
x42 = 
p42 = 
x43 = 
p43 = 
x44 = 
p44 = 
x45 = 
p45 = 
x46 = 
p46 = 
x47 = 
p47 = 
x48 = 
p48 = 
x49 = 
p49 = 
x50 = 
p50 = 
x51 = 
p51 = 
x52 = 
p52 = 
x53 = 
p53 = 
x54 = 
p54 = 
x55 = 
p55 = 
x56 = 
p56 = 
x57 = 
p57 = 
x58 = 
p58 = 
x59 = 
p59 = 
x60 = 
p60 = 
x61 = 
p61 = 
x62 = 
p62 = 
x63 = 
p63 = 
x64 = 
p64 = 
x65 = 
p65 = 
x66 = 
p66 = 
x67 = 
p67 = 
x68 = 
p68 = 
x69 = 
p69 = 
x70 = 
p70 = 
x71 = 
p71 = 
x72 = 
p72 = 
x73 = 
p73 = 
x74 = 
p74 = 
x75 = 
p75 = 
x76 = 
p76 = 
x77 = 
p77 = 
x78 = 
p78 = 
x79 = 
p79 = 
x80 = 
p80 = 
x81 = 
p81 = 
x82 = 
p82 = 
x83 = 
p83 = 
x84 = 
p84 = 
x85 = 
p85 = 
x86 = 
p86 = 
x87 = 
p87 = 
x88 = 
p88 = 
x89 = 
p89 = 
x90 = 
p90 = 
x91 = 
p91 = 
x92 = 
p92 = 
x93 = 
p93 = 
x94 = 
p94 = 
x95 = 
p95 = 
x96 = 
p96 = 
x97 = 
p97 = 
x98 = 
p98 = 
x99 = 
p99 = 
x100 = 
p100 = 
Zaokrožiti na decimalno mesto

Tehtano povprečje

$$ \overline{x} = $$

Postopek izračuna

Formule

Tehtano povprečje

$$ \begin{aligned} \overline{x} &= \frac{x_1 p_1 + x_2 p_2 + \cdots + x_n p_n}{p_1 + p_2 + \cdots + p_n} \\ \\ \overline{x} &= \frac{\sum\limits_{i=1}^n x_i p_i }{\sum\limits_{i=1}^n p_i} \end{aligned} $$
xivrednost
piteža

Ocena

5,0/5 (2×)

X