☰ meni
Calculat.org

Prostornina in površina piramide

piramida

piramida v va α1 α2 ro rv S V' a a
arob
vvišina
vavišina stranske ploskve
sstranski rob
α1,2kot
ropolmer (očrtana krožnica)
rvpolmer (včrtana krožnica)
Ssredišče
V'vrh

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite število stranic

število stranic

n =

Vnesite 2 vrednosti

rob

a =

višina

v =

stranski rob

s =

višina stranske ploskve

va =

kot

α1 =

kot

α2 =

očrtana krožnica (polmer)

ro =

včrtana krožnica (polmer)

rv =

prostornina (volumen)

V =

površina

P =

ploščina osnovne ploskve

O =

ploščina plašča

pl =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

piramida

nštevilo stranic
prostornina (volumen)
$$ V = \frac{1}{3} O \cdot v $$
površina
$$ P = O + pl $$
ploščina osnovne ploskve
$$ \begin{aligned} &O = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ O = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ O = a^2 \end{aligned} $$
ploščina plašča
$$ pl = \frac{n a v_a}{2} $$
stranski rob
$$ \begin{aligned} s &= \frac{v}{\sin\alpha_1} \\ \\ s &= \sqrt{v^2 + r_o^2} \\ \\ s &= \sqrt{v_a^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
višina stranske ploskve
$$ \begin{aligned} v_a &= \frac{v}{\sin\alpha_2} \\ \\ v_a &= \sqrt{v^2 + r_v^2} \\ \\ v_a &= \sqrt{s^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2} \end{aligned} $$
očrtana krožnica (polmer)
$$ \begin{aligned} &r_o = \frac{a}{2\cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r_o = \frac{a}{\sqrt{3}} \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r_o = \frac{a}{\sqrt{2}} \end{aligned} $$
včrtana krožnica (polmer)
$$ \begin{aligned} &r_v = \frac{a}{2\cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ r_v = \frac{\sqrt{3}}{6}a \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ r_v = \frac{a}{2} \end{aligned} $$

Ocena

4,5/5 (4×)

X