☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg paralelograma

paralelogram

paralelogram A B C D a b a b d1 d2 α1 α2 α1 α2 va vb
a, bstranica
d1,2diagonali
vavišina na stranico a
vbvišina na stranico b
α1,2 kot

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 3 vrednosti

stranica

a =

stranica

b =

višina na stranico a

va =

višina na stranico b

vb =

diagonala

d1 =

diagonala

d2 =

kot

α1 =

kot

α2 =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

paralelogram

ploščina
$$ p = a\cdot v_a = b\cdot v_b $$
obseg
$$ o = 2 \cdot (a + b) $$
višina
$$ \begin{aligned} v_a &= b \cdot\sin\alpha_1 \\ \\ v_b &= a \cdot\sin\alpha_1 \end{aligned} $$
kot
$$ \begin{aligned} & \alpha_1 + \alpha_2 = 180\ ^\circ \\ \\ & \sin\alpha_1 = \sin\alpha_2 \end{aligned} $$
diagonala
$$ d_{1,2} = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$

Ocena

3,5/5 (2×)

X