☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg pravokotnika

pravokotnik

pravokotnik d d ko ro α β α 2 β 2 S A B C D a a b b
a, bstranica
ddiagonala
α, βkoti med diagonalama
koočrtana krožnica
ropolmer (očrtana krožnica)
Ssredišče

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 2 vrednosti

stranica

a =

stranica

b =

diagonala

d =

očrtana krožnica (polmer)

ro =

kot

α =

kot

β =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

pravokotnik

ploščina
$$ p = a \cdot b $$
obseg
$$ o = 2 \cdot (a + b) $$
diagonala
$$ d^2 = a^2 + b^2 $$
očrtana krožnica (polmer)
$$ r_o = \frac{d}{2} $$
kot
$$ \begin{aligned} \alpha + \beta &= 180\ ^\circ \\ \\ \sin\frac{\alpha}{2} &= \frac{a}{d} \\ \\ \sin\frac{\beta}{2} &= \frac{b}{d} \end{aligned} $$

Ocena

5,0/5 (3×)

X