☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg trikotnika

trikotnik

trikotnik A B C a b c va vb vc α β γ A B C a b c va vb vc α β γ
a, b, cstranica
vavišina na stranico a
vbvišina na stranico b
vcvišina na stranico c
α, β, γkot

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 3 vrednosti

stranica

a =

stranica

b =

stranica

c =

kot

α =

kot

β =

kot

γ =

višina na stranico a

va =

višina na stranico b

vb =

višina na stranico c

vc =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

trikotnik

ploščina
$$ p = \frac{a v_a}{2} = \frac{b v_b}{2} = \frac{c v_c}{2} $$
obseg
$$ o = a + b + c $$
višina
$$ \begin{aligned} v_a &= b \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\beta \\ \\ v_b &= a \cdot\sin\gamma = c \cdot\sin\alpha \\ \\ v_c &= a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a &= \sqrt{b^2 + c^2 - 2 \cdot b c \cdot\cos\alpha} \\ \\ b &= \sqrt{a^2 + c^2 - 2 \cdot a c \cdot\cos\beta} \\ \\ c &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cdot\cos\gamma} \end{aligned} $$
$$ \frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} $$

Ocena

4,1/5 (13×)

X