☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg pravokotnega trikotnika

pravokotni trikotnik

pravokotni trikotnik A B C a b c vc cb ca α β
a, bkateti
chipotenuza
vcvišina na stranico c
α, βkot

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 2 vrednosti

kateta

a =

kateta

b =

hipotenuza

c =

kot

α =

kot

β =

višina na stranico c

vc =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

pravokotni trikotnik

ploščina
$$ p = \frac{a b}{2} = \frac{c v_c}{2} $$
obseg
$$ o = a + b + c $$
Pitagorov izrek
$$ c^2 = a^2 + b^2 $$
višina na stranico c
$$ v_c = a \cdot\sin\beta = b \cdot\sin\alpha $$
kot
$$ \alpha + \beta = 90^\circ $$
trigonometrične funkcije
$$ \begin{aligned} \sin\alpha &= \frac{a}{c} \\ \\ \cos\alpha &= \frac{b}{c} \\ \\ \tan\alpha &= \frac{a}{b} \\ \\ \cot\alpha &= \frac{b}{a} \end{aligned} $$
$$ \begin{aligned} a^2 &= c \cdot c_a \\ \\ b^2 &= c \cdot c_b \\ \\ v_c^2 &= c_a \cdot c_b \end{aligned} $$

Ocena

4,5/5 (16×)

X