☰ meni
Calculat.org

Prostornina in površina prizme

prizma

prizma v a a a
arob
vvišina

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite število stranic

število stranic

n =

Vnesite 2 vrednosti

rob

a =

višina

v =

prostornina (volumen)

V =

površina

P =

ploščina osnovne ploskve

O =

ploščina plašča

pl =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

prizma

nštevilo stranic
prostornina (volumen)
$$ V = O \cdot v $$
površina
$$ P = 2 \cdot O + pl $$
ploščina osnovne ploskve
$$ \begin{aligned} &O = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} \\ \\ & n = 3 \ \Rightarrow \ O = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \\ \\ & n = 4 \ \Rightarrow \ O = a^2 \end{aligned} $$
ploščina plašča
$$ pl = n a v $$

Ocena

4,8/5 (5×)

X