☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg romba

romb

romb kv rv d1 d2 S α1 α2 α1 α2 v A B C D a a a a
astranica
d1,2diagonali
vvišina
α1,2kot
kvvčrtana krožnica
rvpolmer (včrtana krožnica)
Ssredišče

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 2 vrednosti

stranica

a =

višina

v =

diagonala

d1 =

diagonala

d2 =

očrtana krožnica (polmer)

ro =

kot

α1 =

kot

α2 =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

romb

ploščina
$$ p = a \cdot v = \frac{d_1 \cdot d_2}{2} $$
obseg
$$ o = 4 \cdot a = 2 \cdot\sqrt{d_1^2 + d_2^2} $$
višina
$$ v = a \cdot\sin\alpha_1 = a \cdot\sin\alpha_2 $$
diagonala
$$ d_{1,2} = a \cdot\sqrt{2 - 2 \cdot\cos\alpha_{1,2}} $$
kot
$$ \alpha_1 + \alpha_2 = 180^\circ $$
včrtana krožnica (polmer)
$$ r_v = \frac{v}{2} $$

Ocena

4,0/5 (4×)

X