☰ meni
Calculat.org

Prostornina in površina stožca

stožec

stožec r d v s S V' o
rpolmer
dpremer
vvišina
sstranica stožca
oobseg
Ssredišče
V'vrh

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 2 vrednosti

višina

v =

stranica stožca

s =

polmer

r =

premer

d =

obseg

o =

prostornina (volumen)

V =

površina

P =

ploščina osnovne ploskve

O =

ploščina plašča

pl =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

stožec

prostornina (volumen)
$$ V = \frac{1}{3} \pi r^2 v$$
površina
$$ \begin{aligned} P &= O + pl \\ \\ P &= \pi r(r + s) \end{aligned} $$
ploščina osnovne ploskve
$$ O =\pi r^2 $$
ploščina plašča
$$ pl = \pi r s $$
stranica stožca
$$ s = \sqrt{v^2 + r^2} $$
obseg
$$ o = 2 \cdot \pi r $$
premer
$$ d = 2 \cdot r $$
$$ \pi \doteq 3,14 $$

Ocena

5,0/5 (2×)

X