☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg trapeza

trapez

trapez A B C D a b c d d1 d2 v δ γ β α
a, b, c, dstranica
d1,2diagonali
vvišina
α, β, γ, δkot

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 4 vrednosti

stranica

a =

stranica

b =

stranica

c =

stranica

d =

višina

v =

kot

α =

kot

β =

kot

γ =

kot

δ =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

trapez

ploščina
$$ p = \frac{(a + c) \cdot v}{2} $$
obseg
$$ o = a + b + c + d $$
diagonala
$$ \begin{aligned} d_1 &= \sqrt{a^2 + b^2 - 2 \cdot a b \cos\beta} \\ \\ d_2 &= \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a d \cos\alpha} \end{aligned} $$
kot
$$ \begin{aligned} \gamma &= 180^\circ - \beta \\ \\ \delta &= 180^\circ - \alpha \end{aligned} $$
višina
$$ v = d \cdot\sin\alpha = b \cdot\sin\beta $$

Ocena

3,1/5 (13×)

X