☰ meni
Calculat.org

Prostornina in površina kocke

kocka

kocka a a a D d
arob
Dtelesna diagonala
dploskovna diagonala

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite 1 vrednost

rob

a =

telesna diagonala

D =

ploskovna diagonala

d =

prostornina (volumen)

V =

površina

P =

ploščina osnovne ploskve

O =

ploščina plašča

pl =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

kocka

prostornina (volumen)
$$ V = a \cdot a \cdot a = a^3 $$
površina
$$ P = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2 $$
ploščina osnovne ploskve
$$ O = a^2 $$
ploščina plašča
$$ pl = 4 \cdot a^2 $$
telesna diagonala
$$ D = a\sqrt{3} $$
ploskovna diagonala
$$ d = a\sqrt{2} $$

Ocena

4,3/5 (4×)

X