☰ meni
Calculat.org

Ploščina in obseg mnogokotnika

mnogokotnik

mnogokotnik ko kv ro rv A B C D E F G H a a a a a a a a S
astranica
koočrtana krožnica
kvvčrtana krožnica
ropolmer (očrtana krožnica)
rvpolmer (včrtana krožnica)
Ssredišče

Kalkulator

Izberite enote

Vnesite število stranic

število stranic

n =

Vnesite 1 vrednost

stranica

a =

očrtana krožnica (polmer)

ro =

včrtana krožnica (polmer)

rv =

ploščina

p =

obseg

o =

Napaka

Zaokrožiti na decimalno mesto

Postopek izračuna

Formule

mnogokotnik

nštevilo stranic
ploščina
$$ p = \frac{1}{4} n a^2 \cot\frac{180^\circ}{n} $$
obseg
$$ o = n \cdot a $$
očrtana krožnica (polmer)
$$ r_o = \frac{a}{2 \cdot\sin\frac{180^\circ}{n}} $$
včrtana krožnica (polmer)
$$ r_v = \frac{a}{2 \cdot\tan\frac{180^\circ}{n}} $$

Ocena

5,0/5 (2×)

X