☰ menú
Calculat.org

Àrea i perímetre del pentàgon

pentàgon

pentàgon C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
acostat
Ccircumferència circumscrita
ccircumferència inscrita
Rradi de la circumferència circumscrita
rradi de la circumferència inscrita
Ocentre

Calculadora

Unitat de mesura

Introdueix 1 valor

costat

a =

circumferència circumscrita (radi)

R =

circumferència inscrita (radi)

r =

àrea

A =

perímetre

P =

Error

Arrodonir a decimal

Procediment de càlcul

Fórmules

pentàgon

àrea
$$ A = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
perímetre
$$ P = 5 \cdot a $$
circumferència circumscrita (radi)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
circumferència inscrita (radi)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Puntuació

5,0/5 (2×)

X