Menu
Calculat.org

Obsah a obvod päťuholníka

päťuholník

päťuholník ko kv ro rv 108° 36° A B C D E a a a a a S'
astrana
kokružnica opísaná
kvkružnica vpísaná
ropolomer (kružnica opísaná)
rvpolomer (kružnica vpísaná)
S'stred

Kalkulačka

Zvoľte jednotky

Zadajte 1 hodnotu

strana

a =

kružnica opísaná (polomer)

ro =

kružnica vpísaná (polomer)

rv =

obsah

S =

obvod

o =

Chyba

Zaokrúhliť na desatinné miesto

Postup výpočtu

Vzorce

päťuholník

obsah
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
obvod
$$ o = 5 \cdot a $$
kružnica opísaná (polomer)
$$ r_o = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
kružnica vpísaná (polomer)
$$ r_v = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Užívateľské hodnotenie

5,0/5 (1×)