☰ мени
Calculat.org

Површина и обим петоугла

петоугао

петоугао K k R r 108° 36° A B C D E a a a a a O'
aстраница
Kописана кружница
kуписана кружница
Rполупречник (описана кружница)
rполупречник (уписана кружница)
O'центар

Калкулатор

Изаберите јединице

Унесите 1 вредност

страница

a =

описана кружница (полупречник)

R =

уписана кружница (полупречник)

r =

површина

P =

обим

O =

Грешка

Заокруглити на децималу

Поступак израчуна

Формуле

петоугао

површина
$$ P = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
обим
$$ O = 5 \cdot a $$
описана кружница (полупречник)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
уписана кружница (полупречник)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Оцена

3,6/5 (8×)

X