Menu
Calculat.org

Pole i obwód pięciokąta

pięciokąt

pięciokąt K k R r 108° 36° A B C D E a a a a a S'
abok
Kokrąg opisany
kokrąg wpisany
Rpromień (okrąg opisany)
rpromień (okrąg wpisany)
S'środek

Kalkulator

Wybierz jednostki

Wpisz 1 wartość

bok

a =

okrąg opisany (promień)

R =

okrąg wpisany (promień)

r =

pole

P =

obwód

O =

Błąd

Zaokrąglić do miejsca dziesiętnego

Metoda obliczeniowa

Wzory

pięciokąt

pole
$$ P = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
obwód
$$ O = 5 \cdot a $$
okrąg opisany (promień)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
okrąg wpisany (promień)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Ocena

4,5/5 (2×)