☰ izvēlne
Calculat.org

Piecstūra laukums un perimetrs

piecstūris

piecstūris C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
amala
Capvilkta riņķa līnija
cievilkta riņķa līnija
Rrādiuss (apvilkta riņķa līnija)
rrādiuss (ievilkta riņķa līnija)
Ocentrs

Kalkulators

Izvēlieties mērvienības

Ievadiet 1 vērtību

mala

a =

apvilkta riņķa līnija (rādiuss)

R =

ievilkta riņķa līnija (rādiuss)

r =

laukums

S =

perimetrs

P =

Kļūda

Noapaļo līdz zīmei aiz komata

Aprēķina metode

Formulas

piecstūris

laukums
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
perimetrs
$$ P = 5 \cdot a $$
apvilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
ievilkta riņķa līnija (rādiuss)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Vērtējums

5,0/5 (1×)

X