☰ menu
Calculat.org

Sipërfaqja dhe perimetri i një pesëkëndëshi

pesëkëndëshi

pesëkëndëshi C c R r 108° 36° A B C D E a a a a a O
abrinja
Crrethi i jashtëshkruar
crrethi i brendashkruar
Rrrezja (rrethi i jashtëshkruar)
rrrezja (rrethi i brendashkruar)
Oqendra

Makina llogaritëse

Zgjidhni njësitë

Jepni 1 vlerë

brinja

a =

rrethi i jashtëshkruar (rrezja)

R =

rrethi i brendashkruar (rrezja)

r =

sipërfaqja

S =

perimetri

P =

Gabim

Rrumbullakimi: numri dhjetor

Procedura e llogaritjes

Formulat

pesëkëndëshi

sipërfaqja
$$ S = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{4} a^2 $$
perimetri
$$ P = 5 \cdot a $$
rrethi i jashtëshkruar (rrezja)
$$ R = \frac{\sqrt{50 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$
rrethi i brendashkruar (rrezja)
$$ r = \frac{\sqrt{25 + 10 \cdot \sqrt{5}}}{10} a $$

Vlerësim

4,3/5 (11×)