Omvandla areaenheter

Räknaren konverterar metriska och anglo-amerikanska areaenheter.

Kalkylator

Ange arean och plocka enheter

Avrunda till decimaler

Metriska enheter

kvadratmilimeter
(mm2)
kvadratcentimeter
(cm2)
kvadratdecimeter
(dm2)
kvadratmeter
(m2)
ar
(a)
hektar
(ha)
kvadratkilometer
(km2)

Anglo-amerikanska enheter

kvadrattum
(sq in)
kvadratfot
(sq ft)
kvadratyard
(sq yd)
acre
(acre)
kvadratmil
(sq mile)

Vi kommer vara glad att få dina förslag och kommentarer.
info@calculat.org
calculat.org

Vår hemsida använder cookies för att tillhandahålla tjänster.

Mer information

Hatar du annonser? Vi gör, men inkomster från annonser tillåter drift av vår webbplats och erbjuda tjänster till våra kunder gratis. Vänligen, överväga uppsägning av blockera annonser på denna webbplats. Tack.